Newsroom

Read the latest news about Neovici and stay updated.

Nyhetsbrev - Årsöversikt 2023

December 22, 2023

Till våra aktieägare, medarbetare och övriga intressenter.

När det nu lackar mot jul vill jag ta tillfället i akt att ge en uppdatering och samtidigt en framåtblick mot 2024.

Med början 2021-22 inledde vi en kraftig expansion med ambitionen att globalisera verksamheten och bli en aktör på den internationella marknaden. Med hjälp av våra aktieägare har vi fått resurser att mer än dubbla personalen och lägga stora resurser på produktutveckling och inköp av IT. Våra investeringar i tillväxt börjar ge resultat. Omsättningen har mer än fördubblats 2023. Vi kommer fortfarande visa röda siffror för året, men detta är enligt plan.

Vi kommer prioritera expansion och tillväxt före vinst även 2024 då målsättningen är att öka omsättningen med ytterligare minst 50 procent. Under året lanserade vi ”butikshjärnan” (AI-optimering av flödet i butik). Butikshjärnan har bidragit med betydande intäkter under året, men den bidrar med mycket mer än så. Butikshjärnan är ett exempel på hur vi tillsammans med en Cosmoz-kund kan utveckla nya produkter och kundspecifika lösningar. Kunderna uppskattar Cosmoz och den förbättring och kostnadsbesparing finansiell automation bidrar till i administrationen av företaget, men butikshjärnan tar kundrelationen till en helt ny nivå, eftersom den på ett påtagligt sätt hjälper kunden att förädla sin affärsmodell med omedelbar effekt på ”sista raden”. Sådant uppskattar kunden! Det enda sättet att stå sig i konkurrensen är att göra sig oumbärlig för kunden. Butikshjärnan är ett exempel på det.

Vi arbetar vidare med vår target list med ett tiotal potentiella kunder. Som de flesta känner till har vi kommit i mål med mexikanska megabolaget Telcel och vi är i långt framskridna förhandlingar med flertalet övriga på target list. Man måste dock vara ödmjuk och inse att det tar tid att nå fram till avtal. Detta är inte så konstigt. Cosmoz är inte någon off-the-shelf produkt. Att förstå och implementera Cosmoz ställer höga krav på kunden, som måste avsätta mycket tid och egna resurser och lära sig ett nytt tankesätt. Sådant tar tid. Och det måste få ta tid. Om inte införsäljningsprocessen och implementeringen ges tillräcklig tid medför detta oundvikligen problem som leder till senarelagd fakturering för oss. Trots den ständigt accelererande utvecklingen av IT är kundrelationen A och O i vår verksamhet och vi månar om den. Det är den goda kundrelationen som ger möjlighet att tillsammans med kunden bygga nya produkter som t ex butikshjärnan.

Vi ser fram emot 2024 med fortsatt fokus på tillväxt och innovation. Börsnotering på Nasdaq First North före sommaren är prioriterat. Göteborgsbolaget Pagero AB är på väg att bli utköpt från börsen för 5,7 miljarder kronor, en prislapp som ger en indikation på marknadens stora intresse för finansiell automation. Vi ser därmed ut att bli det enda renodlade bolaget inom finansiell automation på First North. Det blir vår uppgift att se till att ingen kommer sakna Pagero!

Tack för ert fortsatt stöd och engagemang i Neovici.

Vi på Neovici önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!


Jan Berggren
VD Neovici Holding AB

Nyhetsbrev - Årsöversikt 2023
December 22, 2023